Ydelser

Produktudvikling, kvalitetssikring og dokumentation.

Produktudvikling

Styrken i Nordklitgaard er et solidt kendskab til udvikling af nye produkter og optimering af eksisterende produkter. Løsningerne tilpasses altid den enkelte kundes behov og størrelse. Gennem sparring og tæt dialog er jeg med til at sikre fremgang og effektivitet igennem hele processen lige fra det indledende møde til den endelige overdragelse.

Kvalitetssikring og dokumentation

Nordklitgaard tilbyder kvalitetssikring og dokumentation i form af tekniske tegninger, der letter arbejdsgangen og flowet i produktionen samt generering af filer. Konstruktionen udarbejdes i Inventor, og jeg tilpasser detaljeringsgraden og beskrivelsen på tegningsdokumentationen til den enkelte kundes behov.

Se billeder af vores arbejde her